Met het KlantenPortaal en de KlantenApp, WeegApp en de WeegZuil maakt OMS4Business het verschil! Steeds meer klanten zien de voordelen van digitaal werken en willen de service voor hun klanten hoog houden.  Dat kan perfect met de oplossingen van OMS4Business.

Laat klanten zelf orders door geven via het portaal en de apps. Dat scheelt voor de inzamelaar tijd en de klant kan zelf informatie opvragen waneer hij dat wil.

Super handig.