Op 3 september 2019 tekende Bork Recycling voor de implementatie van OMS4Business. Sindsdien is een team van medewerkers van Bork Recycling (samen met OMS4Business) aan de slag gegaan met de inrichting van het systeem. De imports van relatiebestanden en andere stamgegevens werden in de eerste week gedaan en daarna was het een kwestie van bijhouden van de gegevens! Per 1 november zijn ze live!

“De inrichting was simpel en overzichtelijk” zegt Albert Meijer. Het team was vanaf het begin van het project betrokken en pikten de werking van OMS4Business snel op. De ondersteuning van OMS4Business was super.

De weegbrug (Precia Molen) is gekoppeld en ook ook de uitwisseling met Exact Globe is gerealiseerd. In de 3e week van oktober hebben we proef gedraaid met een aantal chauffeurs. Ook die zijn erg enthousiast. Op de locatie in Assen weegt de chauffeur nu helemaal zelf. Er is geen telefooncontact meer nodig met de locatie manager in Stuifzand.Dat scheelt veel telefoontjes!

Komende week zal de webshop nog geïntegreerd worden. De orders die binnenkomen in de webshop worden dan direct ingevoerd in OMS4Business. Dus geen handmatige invoer meer. Ook dat gaat veel tijd besparen en voordeel opleveren.

OMS4Business

De 100% cloud applicatie voor ordermanagement is compleet in functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en snel in gebruik te nemen. Van order aanname naar planning en uitvoering tot factuur! Zo doorloopt de order de verschillende fasen in het primaire proces. Tijdens deze verschillende fasen kan de order van aanvullende digitale data worden voorzien zoals weegbonnen, foto’s, begeleidingsbrieven en handtekeningen.

Digitaal werken

Met de komst van snel Internet en mobiele communicatie zijn de mogelijkheden voor vergaande digitalisering binnen handbereik gekomen. Deze ontwikkelingen zijn in OMS4Business vooral terug te vinden bij de apps en tablets voor chauffeurs en digitale facturering. Digitaal werkt kostenbesparend. De voordelen worden behaald uit minder handmatige administratieve handelingen, beperking van de foutmarges en besparingen op porti en drukwerk.

Meer weten?

Wilt u ook zien wat OMS4Business voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via info@oms4business.com. Wij maken dan snel een afspraak!