Na gedegen onderzoek heeft Bork Recycling uit Stuifzand de keuze voor een nieuwe automatiseringsoplossing laten vallen op OMS4Business. Bork Recycling gaat maximaal digitaliseren en doet dat met de cloud applicatie van OMS4Business. “Met name de mogelijkheid om volledig digitaal te kunnen werken, eenvoudig te kunnen plannen, bijlagen bij de facturen te kunnen voegen en containers goed te registreren gaven de doorslag”, aldus Albert Meijer, financieel controller van Bork Recycling. “De chauffeurs gaan werken met een tablet en kunnen zo de order digitaal afhandelen en foto’s en wegingen toevoegen. “De orders kunnen snel en eenvoudig digitaal gefactureerd worden.”. “Doordat ook de uitbestede orders en externe wegingen kunnen worden ingevoerd beschikken we dagelijks over alle info.”

De komende weken zullen we met de inrichting starten en OMS4Business koppelen met Exact Globe/Synergy en de bestaande webshop. Binnen 2 maanden gaan we echt live!

OMS4Business

De 100% cloud applicatie voor ordermanagement is compleet in functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en snel in gebruik te nemen. Van order aanname naar planning en uitvoering tot factuur! Zo doorloopt de order de verschillende fasen in het primaire proces. Tijdens deze verschillende fasen kan de order van aanvullende digitale data worden voorzien zoals weegbonnen, foto’s, begeleidingsbrieven en handtekeningen.

Digitaal werken

Met de komst van snel Internet en mobiele communicatie zijn de mogelijkheden voor vergaande digitalisering binnen handbereik gekomen. Deze ontwikkelingen zijn in OMS4Business vooral terug te vinden bij de apps en tablets voor chauffeurs en digitale facturering. Digitaal werkt kostenbesparend. De voordelen worden behaald uit minder handmatige administratieve handelingen, beperking van de foutmarges en besparingen op porti en drukwerk.

Meer weten?

Wilt u ook zien wat OMS4Business voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via info@oms4business.com. Wij maken dan snel een afspraak!