De chauffeurs app van OMS4business kan veel…!! Orders die in de planning zijn opgenomen worden door de planner(s) snel een simpel verdeeld over de beschikbare voertuigen en medewerkers. De orders komen direct in de app van de chauffeur terecht met alle relevante order informatie.

De orders staan de de juiste volgorde zodat de chauffeur gewoon een voor een de orders kan uitvoeren en afhandelen. Hierbij kan de chauffeur foto’s en handtekeningen en opmerkingen en wegingen toevoegen. Navigatie is direct inbegrepen in de orders!

Extra is nu ook dat de tijd die besteed wordt aan een order vastgelegd kan worden. Dit kan heel nuttig zijn o.a. voor de Proof of Service (en facturatie).

Weten wat hoe het werkt? Neem dan snel contact met ons op!