Efficiënt met tijd omgaan kan tegenwoordig het verschil maken! Bijvoorbeeld door het optimaliseren van rolcontainer routes. In OMS4Business worden met klanten afspraken gemaakt over het ledigen van containers. Dat kan om frequentie- of afroepledigen gaan. Deze adressen zouden dan op een optimale volgorde op de (digitale)routelijst moeten komen te staan. Deze route is waarschijnlijk niet elke keer hetzelfde!

Daarom hebben we in OMS4Business nu een slimme koppeling gemaakt met RouteXL. Alle adressen van een route worden via een druk op de knop door de slimme algoritmen van RouteXL op de meest optimale volgorde gezet. Hierbij kan rekening gehouden worden met venstertijden!

RouteXL resultaat

De RouteXL add-on kan snel en simpel geactiveerd worden in OMS4Business.