SCORETRACE/FormKlub en OMS4Business stemmen EBA Vooraanmelding af

 

SCORETRACE en OMS4Business hebben samen de EBA vooraanmeldingen op elkaar af gestemd. Hierdoor kunnen klanten van beide partijen de digitalisatie nog verder door voeren. In de ScoreTrace/FormKlub omgeving maakt de transporteur een order aan met een bestemmingslocatie van een OMS4Business gebruiker. De vooraanmelding is een feit en de weging kan gemaakt worden.

Nadat de weging is gedaan zal de order voor beide partijen worden ge-update, vervolgens wordt de weegbevestiging digitaal verzonden.

Meer weten? Neem contact met ons op info@scoretrace.com of info@oms4business.com.