Toiletje.nl is een Nederlands bedrijf dat actief is in de evenementen en bouwwereld. Zij plaatsen o.a. mobiele toiletten!

Voor de order administratie en planning en facturatie werkten ze met een software programma waarvan de toekomst erg onzeker was. Support werd niet meer verleend en doorontwikkeling was stopgezet.

Dus opzoek naar iets anders… OMS4Business is het geworden. De handtekening is gezet en de implementatie is in volle gang. Exports van data worden uit oude pakket gehaald en eenvoudig overgezet naar OMS4Business.

OMS4Business

De 100% cloud applicatie voor ordermanagement is compleet in functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en snel in gebruik te nemen. Van order aanname naar planning en uitvoering tot factuur! Zo doorloopt de order de verschillende fasen in het primaire proces. Tijdens deze verschillende fasen kan de order van aanvullende digitale data worden voorzien zoals weegbonnen, foto’s, begeleidingsbrieven en handtekeningen.

Digitaal werken

Met de komst van snel Internet en mobiele communicatie zijn de mogelijkheden voor vergaande digitalisering binnen handbereik gekomen. Deze ontwikkelingen zijn in OMS4Business vooral terug te vinden bij de apps en tablets voor chauffeurs en digitale facturering. Digitaal werkt kostenbesparend. De voordelen worden behaald uit minder handmatige administratieve handelingen, beperking van de foutmarges en besparingen op porti en drukwerk.

Meer weten?

Wilt u ook zien wat OMS4Business voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via info@oms4business.com. Wij maken dan snel een afspraak!