Er zijn samenwerkingen met diverse partners. Samen werken we aan mooie nieuwe toepassingen.